Slovo šéfredaktora z Lípy č. 4/2017

Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku Lípa,

tak nám skončil rok 2017. V mnoha ohledech to byl pro tvůrce našeho periodika rok přelomový a úspěšný. Podařilo se nám totiž situaci po rozvratu, panujícím a gradujícím na konci roku 2016 stabilizovat a znormalizovat situaci jak v předsednictvu VNK, tak i v redakční radě časopisu Lípa. Děkujeme všem členům VNK, kteří se o to svým vystupováním a následným hlasováním na náhradní valné hromadě v závěru roku 2016 přičinili. Stačil tehdy jeden jediný hlas, byli bychom přehlasováni a Lípa by vzápětí – přes licoměrné ujišťování našich odpůrců – přestala existovat. První pokus v tomto směru byl zcela nečekaně učiněn již v závěru roku 2015 na zasedání předsednictva a redakční rady, konaném v sídle Jazzové sekce pouhých několik (!) dní po valné hromadě, a to nově zvoleným vedením VNK. Lípa měla skončit, spolek měl vydávat dvakrát ročně jakýsi kulturní almanach. Měli již vymyšlený i název, K1/2016 a K2/2016. Já sám bych byl odejit z funkce šéfredaktora, redakční rada čtvrtletníku Lípa by byla rozpuštěna. O náplni almanachu měli rozhodovat jiní. Z důvodu údajné nesmyslnosti názvu měl být dále náš Výbor národní kultury přejmenován, respektive de fakto zrušen, a měl vzniknout či být nahrazen spolkem pod názvem Výbor českých a slovenských národních kultur. Naštěstí aktéry tehdy ještě čekal bouřlivý nesouhlas většiny přítomných.

Poděkování ale patří také vám všem, kteří jste dodnes zůstali věrni naší Lípě a pomáháte tak uhájit její další existenci v tištěné podobě, což není v dnešní době vůbec jednoduché. I zde byly od konce roku 2012 činěny pokusy (dle mne nesmyslné) ji převést jen do elektronické verze, zároveň se zeštíhlováním tištěné verze Lípy a snižováním jejího nákladu, až do její úplné likvidace v této papírové podobě. Což se i tehdejšímu vedení částečně bohužel u několika čísel Lípy podařilo realizovat, zároveň ale zcela rezignovali na její funkční elektronickou verzi, kde zůstalo jen u slibů a mlžení, až jsme posléze díky neuhrazení faktury přes urgence a upomínky poskytovatele (nám tehdejším vedením VNK utajované) dokonce o naši doménu www.vybornarodnikultury.cz po pozastavení webhostingových služeb přišli… Získala ji obratem čínská firma ze Šanghaje, která poplatek za webové stránky uhradila a využila je následně na propagaci zájezdů cestovní agentury. Díky pozornosti našeho nového místopředsedy se ji podařilo v průběhu minulého roku získat zpět, když čínská firma o tuto reklamní službu ztratila zájem a vrátila doménu zpět do nabídky poskytovateli webhostingu.

Nyní k předplatnému pro rok 2018. V tomto čísle Lipky naleznete přiloženou a předtištěnou složenku Pokud se vám přátelé náš časopis líbí, můžete mu vyjádřit svou podporu i mimořádným navýšením předplatného, respektive zasláním finančního daru, úhradou členského příspěvku ve výši 100,- Kč nebo získáním dalších předplatitelů a členů. Bohužel jsme byli nuceni přikročit k navýšení ceny na 60,- Kč za výtisk Lípy. Tedy roční předplatné bude činit 320,- Kč včetně poštovného. Věřím ale, že vás tento z naší strany nutný krok neodradí a zůstanete i nadále příznivci a věrnými a spokojenými čtenáři našeho literárního, vlasteneckého, kulturně-politického, protiválečného a společensko-kritického periodika Lípa.

Do nového roku 2018 vám mílí přátelé i za všechny mé spolupracovníky přeji upřímně všechno jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí, a nám všem život v klidu a míru!

             Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK

HOT HOT HOT: Už i Bradáčová kvůli Babišovi a lithiu v patu! Kdo s koho???

Babiš 6. srpna 2017: Ponechám těžbu lithia pod Cínovcem za téměř 6.000.000.000.000 Kč v ČR.
ČSSD: Lithium musí získat zahraniční firmy!

Česko má na svém území až tři procenta celosvětových zásob lithia, takže bychom se mohli stát energetickou velmocí.

A hra o Lithium pokračuje (přes zástupně rozdmýchané Ča3,14 hnízdo i krásnou labuť Bradáčovou) nemilosrdně:

Zvláštní třepot křídel krásné labutě aneb Paní vrchní státní zástupkyně píše do Echa 24

Záznam živého vysílání o Slovanech – kopné právo, Sněm Občin a Država, příprava Sněmu Občin

Slované, přátelé a sympatizanti!

Pokud jste nestihli dnešní živé vysílání o životě a kultuře našich slovanských předků – kopné právo, Sněm Občin a Država, příprava Sněmu Občin v současnosti, tak si můžete vše poslechnout ze záznamu v archivu:

http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-08-01-proc-se-navratit-ke-slovanstvi-kopne-pravo-vs-zastupitelska-demokracie-ing-mojmir-misun-a-petr-synek/

Hit sunt „Siberians“???

 

Sláva Rodu!

Petr Synek
předseda
Českomoravského slovanského svazu
+420 605 268 145
www.slovane.eu

LIVE! Slované Petr Synek a Mojmír Mišun opět na Svobodném vysílači 1. srpna 2017 od 17:00 hodin

Pozvánka na vysílání ŽIVĚ – Proč se navrátit ke Slovanství? – kopné právo x zastupitelská demokracie / Studio Kadaň Út, 1. srpna, 17:00 – 19:00
Hit sunt (A.D. 1403 (sic)) „Siberians“???
Kopné právo předcházelo zastupitelskému systému, a to je jedna z věcí, která zradila Slovany.
Jestli si někdo myslí, že zastupování bez úplatků někoho zajímá, je stejně naivní jako ti, kteří si myslí, že když si zvolí čestného, statečného a nevím jakého zástupce, že je za jistých okolností nepodrazí.
Otázka. 1) Proč se domníváte, že kopné právo něco v dnešní zaprodané době vyřeší?
2) Proč by měli lidi volit zastupitele, když má jít o celospolečenský konsensus?
3) Proč hergot nemůžou volit přímo to, co chtějí? Bez prostředníka!

Proč se „vládní“ pornoherec Janda bojí Korála, Novotného, Žantovského a dalších českých vlastenců/v?

Nejslavnější český gaypornoherec a současně z našich daní stědře „českou“ vládou honorovaný ředitel Jevrohodnot Jakub Jandů se tvrdě pustil do hospodáře Výboru narodní kultury Jana Korála a dalších českých vlastenců – pod klasickým leitmotivem „prokremelských agentů“.

Nejslavnější gaypornoherec Janda na válečné stezce proti českým vlastencům

 

A soucasně si pornoherec Janda pochvaluje, jak se „česká“ vláda nachystala s českými vlastenci /kremelskými ýdženty/ po právu zatočit.

Honza Korálů gaypornoherci Jandovi nezůstal vzápětí nic dlužen a jeho reakce stojí za to!

http://www.nwoo.org/2017/07/28/proc-se-me-jakub-janda-boji-a-jak-by-se-mel-vyhrabat-z-hnoje-do-ktereho-se-dostal/

Včera vyšel na webu info.cz dlouhý článek s vyjádřením proti-kremelského trola Jakuba Jandy z Evropských hovnot o tom, jaké jsou Tři nutné kroky proti českým spojencům Putina. Brojí v něm proti konkrétně doslova proti Asociaci nezávislých médií a NWOO.org. Evidentně se bojí, že mu jde o jeho koryto a možná ne jen o něj.

Píše doslova toto:

Druhým krokem by měla být větší emancipace novinářské obce proti těm, kteří se snaží slušnou žurnalistiku likvidovat. Mainstreamová česká média jsou docela odolná proti otiskování ruských lží, vznikla slušná specializovaná média jako je HlídacíPes.org, a v řadě redakcí konečně najdeme novináře specializující se na téma ruského vlivu a dezinformací, nicméně pořád tu máme výrazné slepé místo, které žurnalistická obec víceméně ignoruje. Když ředitel významné veřejnoprávní instituce plnou vahou své funkce a společenské role šéfa Českého rozhlasu legitimizuje skupinu nejhrubších konspirátorů, čeští novináři reagují krátkými informativními zprávami a několika statusy na Facebooku.

Když se to stalo na jaře 2016 poprvé, jako výmluva stačilo, že asi nevěděl, do čeho jde. Když v červnu 2017 zopakoval svou přímou podporu dokonce tím, že na vyhlašování pseudonovinářských cen organizací konspirátorů poslal šéfa kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu, čeští novináři o tom opět mlčeli. Pokud by šéf profesní asociace právníků opakovaně veřejně podporoval vraha, nebo šéf lékařské komory veřejně doporučoval služby konspirátora zpochybňujícího vědecké poznání o rakovině, příslušníci dané profese by si to asi těžko nechali líbit.

U novinářské obce však skoro nic takového nenastává. Nevidíme žádné bouření slušných novinářů, žádný protitlak proti zneužívání významné a normotvorné veřejnoprávní instituce. Podporovatelé konspirátorů a jiných prokremelských extremistů si to mohou vyložit tak, že tyto kroky jsou společensky přijatelné a práce konspiračních webů jako je NWOO.org a Českého rozhlasu se od sebe zas tolik neliší. Řešení je jen na novinářích samotných, nicméně lepší dar, než jejich pasivitu si konspirátoři nemohou přát. Logickým krokem by byly rozsáhlé investigace do fungování české konspirační scény, která poskytuje rozsáhlé podhoubí extremistům a trojským koním Ruska. Prozatím se jim věnuje jen několik málo novinářů z pár redakcí.

Pornoherec a mediálně-politický prostitut Janda a jeho proti-kremelská parta totiž selhávají na celé čáře. Všem jsou jen pro smích, žádný soudný člověk je nebere vážně. Jak se říká: Psi štěkají a karavana jede dál.

Jenže Janda, zdá se, přemýšlí o tom, že by chtěl někoho z té karavany pokousat. Například mě. Já takové ambice nemám. Nechci a neplánuji se nikomu mstít. Chci, abychom tady žili všichni v míru a v pohodě.

A tak Jakubovi Jandovi a jeho kolegům navrhuji:

Vykašlete se na své současné sponzory, přestaňte kurvit své charaktery ještě víc, už takhle je to dostatečně odporné. Stáhněte se z veřejného prostoru, přemístěte se někam., kde vás nikdo nezná, nejlépe do nějaké cizí země a dělejte nějakou obyčejnou normální práci. Za pár let se tu na vás zapomene a vy budete moci žít alespoň trochu normální život. Máte před sebou ještě hodně let, samozřejmě pokud nebudete úplně blbí a nějak si příslovečně nenaběhnete na vidle. My, normální lidé, nejsme pomstychtiví, ani krvežízniví tak jako vaši současní páníčkové, kterým se snažíte zavděčit. My vás necháme normálně žít, když se nás nebudete snažit zabít a když přestanete ničit tuhle zemi a její lid. Ještě pořád na to máte čas!

Audio: Občiny, volby a společnost Slovanů / Mojmír Mišun a Petr Synek

Vážení příznivci (nejen) věcí slovanských,

pokud jste nestihli nedělní živé internetové vysílání Svobodného vysílače 16.7.2017 od 21:00 hodin, kde zaznělo mnoho podnětů i sdělení, které jsou v dnešní době velice aktuální, zasílám odkaz na záznam:

2017-07-16 Občiny, volby a společnost Slovanů / Ing. M. Mišun a Petr Synek

Další společné dvouhodinové povídání si dopřejeme s Mojmírem Mišunem, starostou Državy Morava-Slezsko 1. srpna od 17:00 hodin.

Pozvánku ještě zašleme.

Sláva Rodu!

Petr Synek
předseda
Českomoravského slovanského svazu
www.slovane.eu

28 let po Převratu je Česko prolezlé rakovinou, bídou, alkoholismem a lhostejností i lakotou

Už i český mainstream buší na poplach do kolejnice a nezastírá, že za pouhých 28 let od reakčního Převratu se z Česka(slovenska), které produkovalo špičkové vědce, investiční celky, proudová letadla a mělo jedno z nejlepších zdravotnictví na světě, stala dnešní zotročená a zbídačená žumpa, plná alkoholismu, bídy, ubohosti a lhostejnosti.

iROZHLAS.cz již překvapivě a naprosto neautocensurně zveřejnil seznam sedmi oblastí, ve kterých je Česko podle dostupných dat nejhorší:

Česko se potápí do alkoholismu, narkomanie, bídy a lhostejnost

1. Česko je poslední země v Evropě, která posílá děti do 3 let do dětských domovů. Kdysi jsme naopak prosluli vesničkami SOS.

2. Díky špičkové spotřebě alkoholu a zejm. piva jsou Češi na prvním místě v počtech rakoviny slinivky a ledvin a v čele pelotonu v nádorových  onemocnění tlustého střeva, konečníku a žlučníku.

3. Právě pivo a alkohol obecně destruuje stravování a Češi jsou 6. ve světě, 3. v Evropě a 2. v EU ve spotřebě alkoholu.

4. Díky zbídačení a finanční nedostupnosti očkování proti klíšťové encefalitidě, je Česko premiantem v postižení obyvatelstva tímto nebezpečným onemocněním.

5. Zchudlé a zkorumpované Česko má nejmenší využití předraženého mobilního internetu v EU a jedno z nejhorších pokrytí kvalitním signálem na světě.

6. Čeští učitelé mají nejnižší platy z vyspělých zemí a jsou i o 20% podhodnoceni oproti české veřejné sféře.

7. Čeští náctiletí a cluster mezi 15 a 34 lety jsou rekordmany ✓ užívání marihuany resp. i holdují devastační droze dvojnásobně oproti průměru EU.

K dalším nelichotivým již i mainstreamem přiznávaným „metám“ patří přesolování (nejen nekvalitních náhražkových) potravin, obezita, nerovnost odměňovaní, smogová situace.

Velice alarmujícím faktem je i lakota a lhostejnost zbídačených dnešních Čechů  za posledních 28 let, kdy se nyní umístili až na 121. místě ze 140 zemí v charitě a dobrovolnictví. Pro srovnání vzpomeňme někdejší legendární Akce „Z“, díky kterým měla i nejposlednější větší česká ves svůj kulturák, fotbalové hřiště, nákupní a zdravotní středisko, školu, školku…

Takhle dnes dopadla země, která byla proslulá exportem vědy, kultury, zdravotnictví, cukrovarů, rafinerií, atomových elektráren, unikátních čerpadel, strojů, lodí a letadel a jejíž podstata byla za pouhé tri desetiletí plánovitě zničena a oVčané zdevastováni v nejlevněji  a nejprimitivněji montující lakomé a lhostejné otroky uprostřed Evropy.

Kompletní ostudná mainstreamová hitparáda Česka je prozatím ještě dostupná zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rakovina-deti-v-decaku-nebo-klistova-encefalitida-7-prvenstvi-na-ktere-cesi_1707161720_pj