Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 2/2013

Kompletní obsah ke stažení: LÍPA_02_2013

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou již čtvrté číslo časopisu Lípa s novou koncepcí. Děkujeme za řadu dalších pozitivních ohlasů na obsahovou náplň našeho čtvrtletníku. Spisovatel Jiří Stano řekl, že Lípa má dnes zcela profesionální úroveň, a že jedinou její vadou je, že o ní neví více lidí, což je velká škoda. Fotograf a spisovatel Zdeněk Hrabica mi sdělil, že nikdo už nevěřil v záchranu zpravodaje a že se tu odehrál malý zázrak. Václav Exner mi s uznáním k časopisu blahopřál, čímž mne mile překvapil. Na křestu Lípy 1/2013 dne 24. 4. 2013 v Jazzové sekci – Rádiu Hortus v diskusi vystoupil i režisér Antonín Kachlík a uvedl, že se mu skutečně už dlouho nestalo, aby si nějaký kulturní časopis přečetl se zájmem celý, od začátku až do konce. Básník Bohumír Pospíšil mi zase ve svém dopise napsal: „A musím Vám také sdělit, že jsem měl podobné představy o Zpravodaji VNK a již ve svém mailu ze dne 20. 1. 2004 jsem tehdejší redakci navrhoval podobu, kterou jste Vy realizoval. Moje představy byly však tenkrát takové nedomrlé, Vy jste pozvedl Lípu na vysokou úroveň jak vzhledově, tak i obsahem a já Vám přeji, aby Lípa pod Vaším vedením rozkvetla, nám čtenářům činila potěšení a Vám jako šéfredaktorovi přinášela radost a úspěch.“
A co vás moji milí tedy v nové Lípě čeká? Ohlédnutí zpátky do roku 1938 na úlohu 5. kolony v tehdejším
Československu, a v souvislosti s tím oficiální Stanovisko k sudetské otázce, které jeho tvůrci ze Sudetoněmeckého
landsmanšaftu nazvali 20 bodů, které jsou dodnes platné a kterými si stále řídí. Dále to jsou ohlédnutí za volbami prezidenta ČR z obou stran. Naleznete zde i poslední rozhovor s Čestmírem Císařem a referáty z Konference UČS a VNK na téma Konec socialismu? A samozřejmě ucelené ukázky z tvorby celé plejády našich básníků. Stanoviska k likvidaci kultury v naší vlasti a ke snahám o obnovení Mariánského sloupu nemohou chybět. Laskavý čtenář zde nalezne také řadu recenzí uměleckých počinů z poslední doby. Konspirační teorie nebo pravda? V Jazzové sekci ve spolupráci s NWOO bylo proto zahájeno pravidelné promítání filmů s toto tematikou, ozřejmující, jak se věci ve skutečnosti mají. Časopis uzavírají anketní odpovědi členů VNK, a nechybí ani tradiční připomenutí výročí našich osobností.

Hezké a zajímavé počtení vám přátelé přeji Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa

 

Z obsahu Lípy vybíráme:
František Moravec – Pátá kolona
Rudolf Hegenbart – Chovejme úctu k historii
Stanovisko k sudetské otázce: 20 bodů
Lubomír Brožek – Tak nám zvolili prezidenta
Petr Žantovský – Proč nevyhrál Schwarzenberg
Zbyněk Kuchyňka – Zbytečně promrhaná šance
Bohumil Doležal – Dopis ústavním a politickým činitelům
Petr Burda – Poslední rozhovor s Čestmírem Císařem
Vladimír Stwora – Za největší nebezpečí považuje Zeman kmotrovské mafie
Jan Poláček – Anketa UČS Proč skončil socialismus?
lona Švihlíková – Konec socialismu?
Milan Kohout – Socialismus se zvířecí tváří
Pavel Josefovič Hejátko – Anketa UČS Proč skončil socialismus?
František Uher – Anketa UČS Proč skončil socialismus?
Věra Beranová – Nelze obejít umění a kulturu
Karel Sýs – Internet + lidová moc
Lubomír Brožek – Sirka v Hérostratově kapse
Michal Brzák – Domácí punk
Michal Černík – Cena dětství
Eva Frantinová – Hodina houslí
Václav Hons – Dobrá zpráva
Věra Kulišová – Život není peříčko
Miroslav Orava – Snad nezblázním se už
Jiří Stano – Hej, vy tam nahoře
Karel Sýs – Pouhý jen básník
Jiří Žáček – Tak pravil XY
Daniel Strož – Řízená destrukce vyústila do masového barbarismu
Michal Černík – Likvidace kultury graduje
Karel Sýs – Pláč starých šlapek
Lenka Procházková – Smolný sloup
Jiří Stano – Od Těšína lidu bard a prvý z Beskyd, co promluvil
Věra Beranová – Mikoláš
Milan Blahynka – Radši se psy
Jan Poláček – Jak jsem obsluhoval anglického krále
Vlastimil Hloupý – Naše paní Božena a vlčí privatizace
Karel Sýs – Za Zdeňkem Frýbortem
Ivan Votava a Milan Pavýza – Jazzová sekce & NWOO Filmový klub
Jan Stern – Předkrm
Karel Sýs – Jidáši na pochodu
Václav Dvořák, Milan Kohout, Lenka Procházková, Karel Srp – Petice do Vatikánu
Eva Novotná – Jediná moc, která lidem zůstala
Vlastislav Hnízdo – Dachau 80 let poté