Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 3/2012

Kompletní obsah ke stažení: Lípa_03_2012

Milí čtenáři, čas oponou trhnul – změněn svět, jak pravil básník. Doba se skutečně změnila a musíme se proto změnit i my s naší Lípou. Jakákoliv stagnace by byla chybou, která by se nám vzápětí vrátila jako bumerang. Výsledným tvarem stávající koncepce zpravodaje Výboru národní kultury je dnešní multižánrový časopis. Na jeho stránkách se věnujeme, a nadále budeme věnovat literatuře, filmu, divadlu,
hudbě atd. Žádné radikální změny tedy nejsou nutné, přibude však více hodnotících statí a komentářů.

Hodláme usilovat také o zajímavější pojetí, postihovat plastičtěji vývoj konkrétních osobností. Budeme volit i kontroverznější či aktuálnější témata, která lidi dnes skutečně zajímají a kterými žijí. Ze čtvrtletní periodicity našeho časopisu chceme udělat přednost díky možnosti hodnocení kulturního dění z určitého časového odstupu. Rádi do našich řad také přijmeme další spolupracovníky, kteří jistě obohatí obsahovou i názorovou škálu našeho časopisu. Chceme stavět mezi lidmi mosty a nikoliv zdi. Finanční podpora ze strany státu nám podle všeho nadále nehrozí. Naše finanční situace se tak nemění, příspěvky autorů do Lípy proto nadále nebudou honorovány, což nám získávání nových autorů nijak neusnadní.

Stránky věnované básnické tvorbě zavedených i začínajících autorů budou v Lípě v budoucnu více monotematické. Musíme se rovněž vyhnout konzumní bezkoncepčnosti, roztříštěnosti, přestat koketovat s tím, co se všeobecně líbí – to by pak byl zase jen časopis pro všechny, ale zároveň pro nikoho, vlastně jen kulturní kalendář s viditelnou snahou, aby se na nic a nikoho nezapomnělo. Samotné kulturní kalendárium bude mít ve zpravodaji v budoucnu své místo. Jeho náplní budou také různé ankety, zajímavosti v kultuře a eseje. Naší snahou bude udělat zpravodaj osobitější, pestřejší a nasměrovat ho více k současnosti.

Přestaneme se také rozněžňovat nad každou pěnicí a zpěvákem pop music, to nechme vysoko nákladovým médiím, Blesku a spol. Musíme se lišit při vědomí, že bulvár svou všudypřítomností a nenasytností požírá vše. I nadále se také nebudeme vázat na žádnou politickou stranu, ale jejich pomoc či spolupráci odmítat určitě nebudeme.

Zde je rovněž na místě poděkovat šéfredaktorovi Lípy Pavlu Novákovi, který nás opouští ze zdravotních důvodů. Podařilo se mu díky jeho nemalému úsilí spolu s redakční radou znatelně zvýšit v minulých letech úroveň našeho čtvrtletníku. Novým šéfredaktorem byl zvolen Jan Poláček.

Rádi navážeme na vše dobré a hodnotné, co se v minulosti osvědčilo a mělo kladnou odezvu. Všichni ale jistě cítíme, že je třeba provést změny, které by zároveň udržely stávající spokojené čtenáře, ale přivedly k nám i ty nové. Po vzoru Obrysu-Kmene budeme mít také na našich webových stránkách archiv článků z tištěné verze Lípy, a zároveň i aktuální informace z kultury, včetně našich chystaných akcí.

Domníváme se, že tímto způsobem oslovíme i mladší čtenáře, kteří tištěná média hlavního proudu příliš nesledují. Nebudeme se vyhýbat ani současným společenským tématům. Podoba našich stávajících webových stránek je pro tyto účely bohužel nevyhovující, projdou
proto určitou přeměnou. Čeká nás ještě nemálo práce, a také překážek, ale ty se nám – jak všichni doufáme – společným úsilím podaří překonat.