Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 3/2018

Kompletní obsah ke stažení: LÍPA_03_2018

Vážení a milí čtenáři Lípy,
je tu další číslo našeho čtvrtletníku. Doufám, že vás publicistické články, komentáře, analýzy, eseje, kritické rozbory nových knih a také básně, opět zaujmou. Nadále zůstáváme periodikem literárním, kulturně-politickým, společensko-kritickým, protiválečným, vlasteneckým. V tomto kurzu chceme s naším periodikem i nadále pokračovat. To ale předpokládá určité finanční zajištění, o peníze jde dnes bohužel až v první řadě. Naše práce ve VNK je stále vykonávána z naší strany bezúplatně, leč typografické zpracování časopisu, jeho vytištění a následná distribuce něco stojí. Rovněž tak nájemné za nevelkou kancelář na Politických vězňů 9. Za příspěvky do Lípy i nadále nemůžeme tedy autorům poskytovat žádný honorář. Což nám komplikuje život, ale s tím se nedá zatím nic dělat. Nyní se navíc naše situace s penězi zkomplikovala a dokonce je tu žel bohu možnost, že ze čtvrtletníku se stane občasník. Lípa tedy nezanikne, jak o to svého času usilovala 5. kolona v našich řadách, spolu s následným přejmenováním našeho spolku, a zahájením vydávání pololetního almanachu K (K jako kultura) místo naší Lípy. Nyní se tedy opět láme chleba, nebezpečí na nás vycenilo zuby z jiné strany… Tentokrát je to nedostatek financí, se kterým musíme bojovat. Takže sháníme peníze na udržení naší činnosti, zatím ovšem nepříliš úspěšně. Tímto se obracím na vás, naše věrné čtenáře, s prosbou o zaslání jakékoliv finanční částky, přesahující stanovené roční
předplatné a členský příspěvek, na náš účet. Pokud tak učiníte, a někteří tak již na naši potřebu reagovali i v minulosti, pomůžete udržet Lípu tak, jak ji znáte, tedy v tom rozsahu, jako dosud a jako čtvrtletník.
Předem vám děkuji.
Také nám i nadále zachovávejte svou přízeň.
Zajímavé počtení vám přátelé přeji.

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK

 

Z obsahu Lípy vybíráme:

Stanislava Kučerová. 28. říjen
Milada Zoubková. Vzpomínka na vyhnání z pohraničí
Edvard Beneš. Projev na sjezdu spisovatelů v roce 1946
Jan Urban. Mýtus o mnichovské zradě spojenců je lží
Lenka Procházková. Kapitulace nebo odpor?
Petr Žantovský. Už zase zvoní
Richard Král. Chybný výklad Česko-německé deklarace

MICHAL ČERNÍK. České přání
IVAN FENCL. Srdce na lavičce
JIŘÍ KNOPP. My Češi
MILAN KOHOUT. Vztek 2
LENKA KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ. V osmnáctém roce
ZDENĚK NEJEDLÝ. Poezie
VLADIMÍR PINTA. V tržním českém vichru
BOHUMÍR POSPÍŠIL. Pozdní vyznání
JOSEF PRSKAVEC. Nebe, peklo, ráj
MAREK ŘEZANKA. Co je evidentní
JAN ZEMAN. Československo 1938 – 1945. Díl 2.
JIŘÍ ŽÁČEK. Kde domov můj

Karel Sýs. Poučení z polistopadového vývoje
Frouzová a Staněk. Sýs má jen jiný názor
Petr Fischer. Jednoduchá pravda o medaili pro Karla Sýse
Jiří Sezemský. Nová doba
Pavel Josefovič Hejátko. K výročí republiky
Pavol Janík. Štát a štátnosť
Jan Korál. Proč nebyli Rusíni pozváni na oslavy 100. výročí
Jaroslav Čejka. Největší umění
Franta a Oplustil. Dav přeřval Babišův projev před Českým rozhlasem
Gustáv Murín. Chystajú nám Ukrajinu
Marek Řezanka. Pěkné dopoledne
Mayerová a Fico. Bol to pokus o prevrat
Pavol Janík. Prípad Kuciak. Mocenská hra pokračuje
Milan Blahynka. Anti-Tigrid Jiřího Jírovce
Alexej Mikulášek. Kolotoče v nás i mimo nás
Zapamatujme si to
Petr Žantovský. Básníci bezčasí
Jan Poláček. Máchal Petr
Marie Neudorflová. Nové vydání Masarykovy Nové Evropy
Eva Bartůňková. Jiný pohled na Rusko. Recenze knihy
Petr Burda. Mene Tekel 2018
Stanislava Kučerová. Vážený a milý pane kolego
Jan Poláček na FB pro Jaroslava Čejku
Jan Kristek. Výbor národní kultury stále živý
Rejf Pavel. Protest proti propagandě v ČT
Jakub Janda. Tři nutné kroky proti českým spojencům Putina
Eva Novotná. Stížnost na cenzuru ve zpravodajství ČT24
Josef Augustin. Olomoucký kraj ocenil osobnosti v kultuře
Alena Novotná. Abych vyznamenání vracel? Ani nápad!
Karel Sýs. Nohavica
Pozvánka na představení Královská lípa vypráví
Eva Bartůňková. Kalendárium 4. Q