Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 4/2012

Kompletní obsah ke stažení: Lipa_04_2012

Kdo za to může – Věra Beranová    

Mnozí si zatím neuvědomují, že to, co je tíží, že to, co prožíváme jako krizi, není jen krizí ekonomickou, ale především krizí totálně celospolečenskou. Stále více lidí se ptá, kdo za to může. Stále aktuálněji zní slova Karla Sabiny v opeře Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách: „Uhodila naše hodina. Probudila se pražská chudina…“ Stále častěji se většina z nás nechce spokojit s vysvětlením, že za to všechno mohou nějaké objektivní příčiny. Za propad našeho života přece někdo může. Otázka však zní: Uvědomují si ti, co
to způsobili, co všechno způsobili?
V posledních týdnech mne stále častěji napadá jedna otázka: Jak je těm, kteří zapříčinili tento stav? Pokles životní úrovně, a to ve všech ukazatelích, materiálních a především těch duchovních.
Vulgarizaci našeho světa, nesouměřitelný pokles etických, ale i estetických hodnot. Kdo jsou tedy strůjci tohoto stavu. S vědomím jistého zjednodušení je můžeme rozdělit do několika skupin.

Byli to: Ti s opravdu čistým úmyslem změnit stávající pořádky. Jak krásně v této souvislosti zní slova: Cesty do pekel jsou dlážděny dobrými
úmysly. Ti, u kterých čisté úmysly byly podpořeny materiálním ohodnocením. Ti, kteří v jakékoli změně viděli možnost své seberealizace, jež
se jim nepovedla v různých oblastech lidské činnosti, především činnosti umělecké (zneuznaní geniové). Ti, kteří se zapletli do  komplikovaných filosoficko-politických úvah, a řeší je pomocí pseudointelektuálského klišé. Tento přístup vyhovoval jejich nevzdělanosti, povrchnosti, inklinaci k tomu zdát se a nebýt. Nechci personifikovat jednotlivé vzpomínané kategorie, jistě si je čtenář dosadí podle svých zkušeností. Zdá se mi, že právě dnes, když hledáme podstatu problémů a ptáme se proč, a v jakých souvislostech, se také začínáme ptát:
Kdo, a v jakých souvislostech.

 

Z obsahu Lípy vybíráme:

Věra Beranová Kdo za to může str. 1
Hana Hrzalová Kulturu sevřela ruka trhu str. 2
Svetozár Plesnik Unie českých spisovatelů udělovala ceny za rok 2012 str. 3
Jiří Piskáček Mám ráda slunce, co do týla pálí str. 3
Michael Doubek Spisovatelka uzdravuje str. 4
Ivan Fontana Nikoho nešetří, ani sebe str. 5
Jan Poláček Hrdost národa se nedá ukrást jako pole a lesy str. 6-7
Jan Poláček Nemohl mlčet str. 8-9
Lenka Procházková Posedlost tvorbou str. 9-10
Václav Dvořák Aktivně vstupovat do společenských dějů str. 11
Michal Černík Poražení spisovatelé str. 12-14
Jan Kristek Co dál? str. 14
Věra Beranová Reflexe umění str. 15-16
Jaromír Sedlák Není UČS v určité izolaci i vlastní vinou? str. 17-18
Lenka Procházková 102 pachatelů dobra str. 19-20
Karel Sýs Kde domov můj str. 21
Pavol Janík Ženská přitažlivost zemská str. 22-23
Bohumila Sarnová-Horková Odolávání jaru str. 24-25
Karel Sýs Ty ať jsi kdokoliv str. 26-27
Jarmila Vrchotová-Pátová Vzpomínka na dětství str. 28-29
Jiří Stano Ve stínu Vatikánu str. 30-31
Eva Frantinová Sníh str. 32-33
Ivan Fontana Láska je vlna str. 34-35
Jan Poláček Jen mrtví se neangažují str. 36
Günter Grass Co řečeno být musí str. 37
Berndt Posselt Projev na 63. Sudetoněmeckých dnech str. 38-40
Václav Klaus Projev k 70. Výročí vypálení osady Ležáky str. 41
Lenka Procházková Dva dopisy z Bamberka str. 42-45
Zdeněk Hrabica Odsun, nikoliv vyhnání str. 45
Jan Poláček Lidice aneb Přišel jste pozdě, ta akce je už ukončena str. 46-48
Monika Hoření Za Fidelem na Kubu str. 49
Karel Sýs Někdy se to stane str. 50
Jan Poláček Jak vyrobit paniku aneb Výroba propagandy str. 51-53
Eva Novotná Tiskové prohlášení iniciativy Ne základnám str. 53
Milan Blahynka Skalpel 2012, prosím str. 54-55
Zbyněk Kuchyňka Michel de Montaigne str. 56
Vlastislav Hnízdo Hledání lásky str. 57-58
Monika Hoření Sborník k výročí popravy Vladislava Vančury str. 58
Jiří Stano Jazz jako životní osud str. 59-61
Věra Beranová Záviš Kalandra str. 62-64
Tomáš Hejzlar Que usque tandem? str. 65-66
Petr Burda Návštěvou u Karla Srpa str. 67
Michal Černík Alexej Mikulášek, strážce skryté tváře literatury str. 68
Radovan Rybák Rozhovor s Lenkou Procházkovou str. 69
Věra Beranová Výročí konce roku 2012 str. 70-71
Sergej V. Michalkov Slon a malíř
Karel Havlíček Borodubský Zkrocená Můza