Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 4/2016

Kompletní obsah ke stažení: LÍPA_04_2016

Když v srpnu 1993 zahájil svou činnost Výbor národní kultury (VNK), který pak v lednu 1994 vydal první číslo svého čtvrtletníku, prvotním cílem byla obrana kultury, která se ocitla pod zhoubným tlakem všemocného trhu po roce 1989. VNK se od té doby snažil podporovat iniciativy, rozvíjející národní kulturu, požadoval obnovu jejího demokratického charakteru ve smyslu rovného přístupu k hodnotám umění, historie, vědy a vzdělanosti. Vystupoval proti jednostranné komercionalizaci, proti germanizaci a amerikanizaci života. Bránil národní identitu, pěstoval česko-slovenskou kulturní vzájemnost i evropský a slovanský kulturní kontext. Ctil ideály sociální spravedlnosti, demokracie a humanismu. Otcové zakladatelé nemohli samozřejmě v té době tušit, jakým směrem se bude další vývoj ubírat, a že lépe už bylo. Zpravodaj VNK, přejmenovaný v roce 2006 na Lípu, se vždy snažil v rámci daných možností k tomuto přispívat. V souvislosti se vznikem ohnisek válečných konfliktů v Evropě, v Asii a v Africe se obrana mírového soužití mezi národy, spolu s obranou slovanské vzájemnosti, stala další náplní čtvrtletníku Lípa, který se tímto jen více rozkošatěl. Bohužel ne všichni ve VNK akceptovali tyto tolik potřebné kroky, a to i v souvislosti s postupnými změnami ve složení členské základny VNK, ke kterým došlo od Lípy č. 3/2012 až do současné doby. Zároveň ale původní zaměření časopisu zůstalo zachováno, to je potřeba zdůraznit. Stačí vzít do ruky Zpravodaje VNK, které byly vydávány za šéfredaktora Čestmíra Knoblocha. Dvakrát do téže řeky se ovšem nevstoupí, a volání části členů VNK po „osvědčených aktivitách“ starých časů – které jsou však nenávratně pryč, doba se prostě změnila – se projevilo také v názorových střetech na valných hromadách VNK, a to jak v roce 2015, tak i v roce 2016. Lípě tedy nechybí koncepce, ale porozumění ze strany některých členů VNK současných či bývalých. Názory převažující většiny našich čtenářů jsou naopak jednoznačně pozitivní a jsou průběžně zveřejňovány ve čtvrtletníku již od roku 2013. Zejména pro mimopražské členy VNK byla Lípa až do současnosti jediným viditelným projevem existence VNK. Každá krize je ale vždy také k něčemu dobrá. Někteří členové bývalí či současní se pořádně odkopali. Je to pro mne velké zklamání, ale také poučení. Je zvláštní, že i jiné vlastenecké organizace se v současnosti potýkají s podobnými problémy. Pokládám si v souvislosti s tím stále otázku: Cui bono? Komu to prospívá? Naší vlasti určitě ne. Nové vedení VNK začalo přes překážky hned pracovat na normalizaci situace ve spolku. Obnovilo web VNK na adrese www.vybornarodnikultury.cz a podniklo potřebné legislativní kroky, nezbytné pro pokračování činnosti z. s. Výbor národní kultury v dalším období, včetně úkolů, zaměřených na stabilizaci členské základny spolku, předplatitelů či odběratelů Lípy, na konsolidaci spolkových financí, a na spolupráci s obdobně zaměřenými spolky a iniciativami. Poděkování patří lidem, kteří pracovali pro VNK v minulém období a snažili se zachovat při životě i naší Lípu.

OBSAH

Marie Neuderflová. T. G. Masaryk – osvoboditel
Václav Buben. Přišli ve jménu lži, podvodu a násilí. 3. část
Edvard Beneš. Odsun Němců z Československa. 3. část
67. sjezd Sudetů, z projevu Horsta Seehofera
Ogňan Tuleškov. Wiesbadenská úmluva
Jan Skalský. Rozkládají nás

KAREL HAVLÍČEK BORODUBSKÝ. Epigramy
JAN DAWIDKO. Říkadla pro nejmenší a ještě něco navíc
IVAN FENCL. Proměny
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO. Spálená zem
JAROSLAVA JÁNĚOVÁ. Ohlédnutí
JIŘÍ KNOPP. Ach Brady, Brady
PETR MUSÍLEK. Za hranou živlů
VLADIMÍR PINTA. Rytíři z Blaníka
BOHUMÍR POSPÍŠIL. Vánoční běsnění
MAREK ŘEZANKA. Balada o hybné síle světa
BOHUMILA SARNOVÁ. Hledání rovnováhy
KAREL SLUKA. Humanisti
DANIEL STROŽ. Stárneme spolu
KAREL SÝS. K. ještě po deseti letech
FRANTIŠEK UHER. Aforismy
MARIE VESELÁ. Slunovrat

Ceny UČS za rok 2016
Jiří Piskáček. Mistr zábavy a nádherné srandy (Gustav Oplustil)
Jan Poláček. David & Goliáši (Ivan David)
Monika Hoření. Citlivě našlapuje v minovém poli dávné historie (Vlastimil Vondruška)
Eva Novotná. Vláda věcí tvých k tobě se navrátí. Ale kdy?
Monika Hoření. Ne válce, ano míru. Stop chaosu
Lenka Procházková. Procitnutí do reality
Ivan David. Potřebujeme projekt pro deset miliónů
Paul Craig Roberts. Rusko nemá na Západě spojence
Anton Jevstratov. Bezletová zóna nad Sýrií nebude
John Chuckman. Amerika si zaslouží něco lepšího
Eva Bartůňková. Interview s dronem
Stephen Lendman. Budoucí prezident Trump
Eric Zuesse. Trumpovo vítězství nebylo ideologické
Eva Eiseltová. Tobogán klouže
Alexej Mikulášek. Florianovo varování
Milan Blahynka. Kniha o praktikách stále nebezpečnějších
Jiří Žáček. Cenzura
Roman Blaško. Akta erotica. Nahota jako jemnost přeměněná v údiv
Bohumila Sarnová. Jedna z věcí, kterou nelze zastavit
Milan Kohout. Levný úřad k mání
Jan Kristek. Čemu slouží RC
Karel Sýs. Literatura na porážku
Josef Skála. Vánoční tragédie, zvlčilá nekrofilie