Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 4/2017

Kompletní obsah ke stažení: LÍPA_04_2017

Tak nám skončil rok 2017. V mnoha ohledech to byl pro tvůrce našeho periodika rok přelomový a úspěšný. Podařilo se nám totiž situaci po rozvratu, panujícím a gradujícím na konci roku 2016 stabilizovat, a znormalizovat situaci jak v předsednictvu VNK, tak i v redakční radě časopisu Lípa. Děkujeme všem členům VNK, kteří se o to svým vystupováním a následným hlasováním na náhradní valné hromadě v závěru roku 2016 přičinili. Stačil tehdy jeden jediný hlas, byli bychom přehlasováni a Lípa by vzápětí – přes licoměrné ujišťování našich odpůrců – přestala existovat. První pokus v tomto směru byl zcela nečekaně učiněn již v závěru roku 2015 na zasedání předsednictva a redakční rady, konaném v sídle Jazzové sekce pouhých několik (!) dní po valné hromadě, a to nově zvoleným vedením VNK. Lípa měla skončit, spolek měl vydávat dvakrát ročně jakýsi kulturní almanach. Měli již vymyšlený i název, K1/2016 a K2/2016. Já sám bych byl odejit z funkce šéfredaktora, redakční rada čtvrtletníku Lípa by byla rozpuštěna. O náplni almanachu měli rozhodovat jiní. Z důvodu údajné nesmyslnosti názvu měl být dále náš Výbor národní kultury přejmenován, respektive de fakto zrušen, a měl vzniknout či být nahrazen spolkem pod názvem Výbor českých a slovenských národních kultur. Naštěstí aktéry tehdy ještě čekal bouřlivý nesouhlas většiny přítomných. Poděkování ale patří také vám všem, kteří jste dodnes zůstali věrni naší Lípě a pomáháte tak uhájit její další existenci v tištěné podobě, což není v dnešní době vůbec jednoduché. I zde byly od konce roku 2012 činěny pokusy (nesmyslné) ji převést jen do elektronické verze, zároveň se zeštíhlováním tištěné verze Lípy a snižováním jejího nákladu, až do ukončení její papírové podoby. Což se i tehdejšímu vedení částečně bohužel u několika čísel Lípy podařilo realizovat, zároveň ale zcela rezignovali na její funkční elektronickou verzi, kde zůstalo jen u slibů a mlžení, až jsme posléze díky neuhrazení faktury přes urgence a upomínky poskytovatele (nám tehdejším vedením VNK utajované) dokonce o naši doménu www.vybornarodnikultury.cz po pozastavení webhostingových služeb přišli… Získala ji na začátku roku 2015 čínská firma ze Šanghaje, která poplatek za webové stránky uhradila a využila je následně na propagaci zájezdů cestovní agentury. Díky pozornosti našeho nového místopředsedy se ji podařilo v průběhu minulého roku získat zpět, když čínská firma o tuto reklamní službu ztratila zájem a vrátila doménu zpět do nabídky poskytovateli webhostingu. Nyní k předplatnému pro rok 2018.. Bohužel jsme byli nuceni přikročit k navýšení ceny na 60 Kč za výtisk Lípy. Tedy roční předplatné bude činit 320 Kč včetně bohužel nyní zdraženého poštovného. Věřím ale, že vás tento z naší strany nutný krok neodradí a zůstanete i nadále příznivci, a věrnými a spokojenými čtenáři našeho literárního, vlasteneckého, kulturně-politického, protiválečného a společensko-kritického periodika Lípa.

OBSAH

Skalský a Olivová. Josef Seliger, Wenzel Jaksch a Seliger-Gemeinde
Marie Neudorflová. 99. výročí vzniku naší republiky
Lenka Procházková. Co ti říká vlast
Petr Žantovský. Přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami
Stanislava Kučerová. Pravdy a lži českých dějin
Rudolf Hegenbart. Foglarovy Kluby
Stanislava Kučerová. Zmatené pojmy pana Bělobrádka
Jan Masaryk. Tragická kapitola Mnichova navždy uzavřena

MICHAL ČERNÍK. Plaché radosti
EVA FRANTINOVÁ. Stesk
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO. Vlaštovky v petroleji
JAN CHODSKÝ. Básně. Samizdat únor 2017
PAVOL JANÍK. Aforismy a básně
VĚRA KULIŠOVÁ. Zimní
VLADIMÍR PINTA. Kdo víc miloval
BOHUMÍR POSPÍŠIL. Hulín v srdci

Libuše Vondrášková. Za Bohumírem Pospíšilem
Helena Pospíšilová. Poděkování
JOSEF PRSKAVEC. PF 2018
MAREK ŘEZANKA. Volič
MARIE VESELÁ. Brevíř
JIŘÍ ŽÁČEK. Básně, balady a satiry
Karel Sýs. Máme svobodu slova
Petr Žantovský. Poklona první dámě české literatury
Iva Klinderová. Zasluhuje náš obdiv i díky
Max Kašparů. Čas kyvadla
Milan Vidlák. Výročí 11. 9. Další kolo lží, dezinformací a mystifikací
Pavol Janík. Špionáž ako efektívna diplomacia
Eva Frantinová. Cena podpisu
Petr Burda. Vánoce včera a dnes
Petr Brandtner. Bordel podle Karla Sýse
Jaroslav Čejka. Pětatřicátníci hoši jako květ
Jožo Ráž se statečně postavil protiruské propagandě
Vincent Pribula. Jak porazit Rusko ale proč?
Eva Bartůňková Eva. Hubert Seipel: Vladimir Putin. Recenze knihy
Paul Craig Roberts. Vladimír Putin, nejmocnější osoba na světě
Gilad Atzmon. Válka je mír
Pavel Petkov. Deštivé Dny NATO navštívilo 90 tisíc lidí
Jan Mařenka. Jak dostat Babiše z politiky
Josef Volmut. Jak to bylo s dluhopisy
Jan Kristek. Cenzura genetických informací
Jan Korál. Soud o Akci Vápno
Jan Poláček. Zeman v Rusku vs. bloger
Eva Bartůňková. Kalendárium 1. Q