Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 4/2021

Lípa 4/2021 ke stažení: Lipa_04_2021_LIPA

Milé čtenářky, vážení čtenáři, vítejte na stránkách Lípy v nekončící době koronavirové. Nu, volby dopadly,  tak jak dopadly. Je to velké zklamání především pro voliče KSČM, ale samozřejmě i ČSSD (a nakonec i středopravého hnutí ANO). Levice tedy nebude mít po celé volební období (pokud nevypuknou předčasné volby) historicky poprvé žádné zastoupení v Poslanecké sněmovně PČR. Protože  Komunistická strana Čech aMoravy nepřekročila volební kvórum 5 %, získala jen 3,60 % volebních hlasů, bude to mít dopad (a má) i dovniřt strany, a to i ohledně financí. Propouštění zaměstnanců, opouštění kanceláří po Praze a jejich sestěhovávání do Baráku v ulici Politických vězňů 9, kde jsou pak i dále stěhováni, s cílem uvolněné vhodnější kancelářské místnosti se snažit pronajmout eventuálním zájemcům. Uvidíme, zda se to podaří či nikoliv, a v jakém rozsahu.

Dalším důsledkem chybějících peněz je redukce počtu redaktorů Haló novin na úplné minimum. Nakladatelství FUTURA, a. s., je ve složité situaci. Tištěné noviny se obecně prodávají stále méně, a to je i případ Halóvek, kde ve středeční příloze vychází LUK. (Podobná situace
je i u zde vydávaných knih). Po různých debatách a jednáních snad ale přišlo nedávno rozumné rozhodnutí, tištěné Haló noviny přece jen udržet při životě, dokonce při zachování současného rozsahu. Padly tedy různé nápady omezit periodicitu, nebo omezit LUK co do počtu stran. KSČM tedy bude vydávání novin i nadále dotovat.

Získání více než 3 % hlasů ve volbách do PS PČR znamená sice příspěvky státu za získané volební hlasy, leč podstatně menší, než tomu bylo vminulosti. Rovněž dříve zvolení poslanci straně ze svých platů také přispívali. Tyhle peníze prostě budou chybět. Leč obrovské přesile propagandy a útoků mainstreamových tištěných a elektronických médií je potřeba se postavit, bez Haló novin a vydavatelské činnosti nakladatelství a. s. FUTURA se prostě ani do budoucna neobejdeme. Naše periodikum Lípa pevně stojí na levoboku po celou dobu, byť se nevyhýbáme ani kritickým či rozumným hlasům z pravicového spektra. Například několik autorů, přispěvatelů do Lípy, je i voliči SPD.

Pozorní čtenáři o nich jistě vědí, jejich tvorba jen dotváří plnokrevnější obraz v kulturní a politické oblasti a při tom není s námi (ve většině případů) v nějakém rozporu. Ostatně básník Michal Černík již před delším časem uvedl ve svém mailu, že Lípa by neměla být jen platformou levicových autorů, ale měla by se rozmáchnout šířeji, tedy tam, kde lze nalézt kvalitní a přínosnou tvorbu. Já dodávám tvorbu básnickou, spisovatelskou, publicistickou, ale i výtvarnou. O což se v Lípě rovněž snažíme. Nakonec o tom vypovídá i udělení Ceny Unie českých spisovatelů mojí maličkosti „Za dlouholeté vedení časopisu Lípa“, čehož si velmi vážím.

Milí čtenáři, přeji vám pevné zdraví a zajímavé počtení s Lípou, kde tentokráte ještě přibylo 8 stránek rozsahu navíc

Jan Poláček, šéfredaktor periodika Lípa a člen předsednictva VNK

 

Z obsahu Lípy vybíráme:

002-Marie Neudorflová. Přeinterpretovávání české historie pokračuje
008-Petr Žantovský. Benešovy dekrety
019-Jiří Jaroš Nickelli. Urbanem vychvalovaný generál Prchala nebyl žádný odbojář
021-Lenka Procházková. Nesmíme couvnout i když je dnes vlastenectví na indexu
022-Eva Novotná. Projev na Václavském náměstí 11. 9. 2021
024-Jan Schneider. Čeká nás boj o demokracii
026-Lubomír Man. Prohráli jsme i proto, že jsme bez médií
027-Mária Travěncová. Moje prvé stretnutie s Ludvíkom Svobodom
028-MICHAL BRZÁK. Popsaná
030-JAROSLAV ČEJKA. Básně, epigramy a citáty
032-MICHAL ČERNÍK. Kniha čtyřverší
034-JAN DAWIDKO. Říkadla pro nejmenší
036-EVA HAVLÍČKOVÁ. Básně
038-JAN CHODSKÝ. Básně
040-ZDENĚK NEJEDLÝ. Prohra
042-JOSEF PEPA NOS. Texty
044-MAREK ŘEZANKA. Básně
046-FRANTIŠEK UHER. Aforismy
048-JAN ZEMAN. Básně a balady
050-JIŘÍ ŽÁČEK. Kdo učí ptáky zpívat IV.
052-Ceny Unie českých spisovatelů 2020
052-Karel Sýs. Laudátio na Lubomíra Brožka. 2020
054-Jiří Piskáček. Laudátio na Jiřího Adamce. 2020
055-Jan Poláček a Jiří Adamec. Ocenění mě ale velmi potěšilo
056-Petr Žantovský. Laudátio na Jiřího Krampola. 2020
056-Jan Poláček a Jiří Krampol. Ocenění UČS si vážím
058-Ivan Černý. Laudatio na Milenu Městeckou. 2020
060-Alexej Mikulášek. Laudátio na Dagmar Žaludovou. 2020
062-Věra Beranová. Laudátio na Josefa Velčovského. 2020
064- Ceny Unie českých spisovatelů 2021
064-Petr Hampl. Laudatio na Jana Kellera. 2021
066-Milan Syruček. Laudatio na Jana Schneidera. 2021
066-Jan Schneider. Poděkování za Cenu Unie českých spisovatelů
068-Karel Sýs. Laudatio na Pavla Kalvacha. 2021
070-Monika Hoření. Laudatio na Ivana Vyskočila. 2021
071-Ivan Vyskočil. Ocenění od UČS si velice vážím
073-Petr Žantovský. Laudatio na Pepu Nose. 2021
073-Josef Pepa Nos. Prohlášení k Ceně UČS
075-Alexej Mikulášek. Laudatio na Jana Poláčka. 2021
077-Jan Poláček. Poděkování UČS za udělení její Ceny
080-Ivo Fencl. Vrací se Hruškův Henlein
081-Pavol Janík. Nová monografia Alexeja Mikuláška
086-Milan Blahynka. Sýsova suma sebe sama, světa a poesie
089-Milan Stano. O satire, humore a Kocúrkove
097-Stanislav Zeman. Májová veselice
101-Sigi Bigstein. Švejk afghánským veteránem
105-Jan Korál. Kultura žije
112-Jan Kristek. Budou školní děti používat na produkci adrenochromu?
113-Jan Zeman. Zklamání z koronakrize
114-Stanislava Kučerová. Češi nebyli a nejsou rasisti
117-Miroslav Kavij. Polsko staví na hranici s Běloruskem základnu pro NATO