České ženy na nesnadné cestě k rovnoprávnosti

Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku

České ženy na nesnadné cestě
k rovnoprávnosti (před rokem 1914)
(ke stému výročí vzniku Československa)

Přednáší: PhDr. Marie NEUDERFLOVÁ, CSc.
Datum a hodina konání: středa 28. března 2018 v 16.00 hodin.
Místo konání: Brno, Křenová 67, přednáškový sál ve 2. poschodí.
VSTUP VOLNÝ
SRDEČNĚ ZVEME NAŠI VEŘEJNOST, ČLENY, PŘÁTELE I SYMPATIZANTY