O nás

Spolek Výbor národní kultury je od roku 1993  samosprávným a dobrovolným spolkem členů, kteří mají zájem se aktivně podílet na důsledném posilování vědomí celospolečenského významu kultury v nejširším smyslu, zdůrazňování tradice české kultury a posilování její hodnoty, ozřejmováni problému současného kulturního života a jejich příčin, varování před následky globalizace, před škodlivým působením kultu brutality, násilí a nevkusu.

Spolek přispívá v souladu s uváděnou vlastní činnosti k dosahování obecného blaha, dbá, aby na rozhodování spolku měli podstatný vliv pouze bezúhonné osoby, nabytý majetek je výlučně z poctivých zdroju a spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.