Reportáž: Připomínka umučení Mistra Jana Husa – prosluněné Husovské slavnosti s Českomoravským slovanským svazem

Již po třetí se ve čtvrtek, 6.7. 2017, sešli účastníci slavnostního průvodu na návsi Žemličkovy Lhoty, aby vyrazili vzhůru, k Husově kazatelně. Počasí jim přálo, slunce svými paprsky rozehrávalo v poli zrající pšenice vlnění barev a tak ani horko při stoupání úzkou silničkou nebylo nepříjemné, jak by se zdálo. Nad průvodem vlál prapor českomoravských slovanů, byli zde mladí i starší, přátelé i nově seznámení příchozí . . . Za nedlouho průvod dorazil k cíli.

Projev dr. Marie L. Neudorflové

Pro jistotu se všichni dorazivší k obrovskému viklanu občerstvili u stánku se vším potřebným, který zajistili dobrovolní Hasiči. Po chvíli se slova ujala místostarostka obce Petrovice, paní Vlasta Roubíková, která akt uctění památky Mistra Jana Husa řídila. Hlavní referát přednesla historička Marie L. Neudorflová, místopředsedkyně spolupořádajícího Českomoravského slovanského svazu a členka vedení Výboru národní kultury. Se svými příspěvky vystoupili i další hosté – Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze za mír; František Landecký, rychtář XVIII. baráčnické župy T.G. Masaryka v Příbrami; Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra a Petr Synek, předseda Českomoravského slovanského svazu.

František Landecký, rychtář XVIII. baráčnické župy T.G. Masaryka v Příbrami

Překrásné slunné odpoledne 6. července 2017 patřilo vzpomínání na Mistra Jana Husa, na jeho veliké myšlenky, odhodlání i život, kterým zaplatil svoji nezlomnou pravdu. Vzpomenut byl i Mistr Jeroným Pražský, blízký přítel a oddaný spolubojovník mučedníka Jana, který stejně jako on ukončil své ideje o nápravě církve na kostnické hranici. Vytvořili tak společně dějinný odkaz nám, svým potomkům, kteří v úctě vzpomínáme na Mistra Jana a jeho vstoupence, jejich odvahu, moudrost i dobu, ve které žili, ale i nešvár tehdejšího života mocných – nemocných. Kolik stejného je v té naší splašené době s tím, za co Mistr z Husi bojoval!

Mistr Jan zemřel, aby stále žil!

V třetí části Husovských slavností se rozezněla Husovou kazatelnou lidová dobová hudba Ludus musicus.

Lidová dobová hudba Ludus musicus.

Zdroj: http://www.slovane.eu/cs/2017/07/07/proslunene-husovske-slavnosti-2017/1502/

Krameriovy ceny 2017 – udělené Asociací nezávislých médií vyvrcholily vystoupením Jaromíra Nohavici

Tradičně naprosto zaplněný pohodový sál Slovenského domu v Praze byl v úterý, 20. června 2017 opětovně místem předávání letošních Krameriových cen za přínos k nezávislé a neohrožené – a tedy neshrbené – žurnalistice.

Vladimír Skalský, ředitel pražského Slovenského domu v Praze, srdečně přivítal laureáty a publikum
Poté se ujal slova předseda Asociace nezávislých médií a policejní exprezident Stanislav Novotný, který ceny laureátům předával
Při předávání cen nebývá jediná židle v sále volná
Prvním letošním laureátem je investigativec Stanislav Motl, proslulý i výbušnou tématikou např. „Kam zmizel zlatý poklad republiky“
Dalším oceněným je „Lašsky cyp“ a známý blogger z iDnes Ladislav Větvička
Poté byl poctěn cenou Vlastimil Vondruška, český historik, publicista a spisovatel, autor především historických detektivních příběhů, jehož knihy dlouhodobě patří k nejpůjčovanějším titulům v českých veřejných knihovnách.
Ocenění patřilo i Otakaru Miloslavu Maria Schmidtovi a Janě Kristině Studničkové za TV publicistiku
Historik, indonesista a politolog dr. Zdeněk Zbořil byl odměněn potleskem ihned po příchodu do sálu před začátkem ceremoniálu. Ještě silnější potlesk zazněl při přebírání ocenění.
Laudátio na nepřítomného Jiřího Skupiena za fotožurnalistiku přednesl mediální analytik Petr Žantovský
Diplomat Jaroslav Bašta pokřtil novou knihu „Výběr z komentářů“ zpravodajskému analytikovi Janu Scheiderovi
Bard Jaromír Nohavica nejprve pokřtil novou knihu Petra Žantovského „Otevřené dopisy“
Poté se Jaromír Nohavica chopil narychlo naladěné kytary a odměnil publikum svými písněmi, aby i on na závěr získal od předsedy ANM Stanislava Novotného ocenění.